İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nı temsilen veri sorumlusu Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği tarafından, kişisel verilerimin 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak bilgilendirildiğimi;

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nı temsilen veri sorumlusu Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği tarafından, kişisel verilerimin 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak bilgilendirildiğimi;

Bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve onay verdiğimi, her zaman veri sorumlusundan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi;

Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 20. maddesinin 3. fıkrası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan ve bu açık rıza beyanının ekinde yer alan 2 sayfadan ibaret “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni okuduğumu beyan ederim.