Hakkımızda

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı (İHSDA), insan hakları savunucularının korunmasına dair düzenli faaliyet gösterilmesi gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine, bir araya gelen insan hakları örgütleri tarafından kurulan ve temeli 27 Şubat 2019 günü düzenlenen basın toplantısıyla atılan bir oluşumdur.Gezi Parkı protestolarından altı yıl sonra, sivil toplum faaliyeti yürüten insanlara, protestoları plânladıkları iddia edilerek “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasının yöneltildiği bir iddianame hazırlandı. Hak savunucuları üzerinde baskı kurma amacı taşıyan bu iddianamenin, mahkemeye sunulmasından bir hafta sonra, insan hakları üzerine çalışan on hak örgütü, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 11 hak savunucusunun yargılandığı Büyükada Davası, dört hak savunucusunun yargılandığı Özgür Gündem Davası ve “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan akademisyenler üzerindeki baskıya da dikkat çekilerek hükümetin, sivil toplumu ve insan hakları savunucularını susturmaya veya bastırmaya yönelik özel bir çabası olduğuna dikkat çekildi.

27 Şubat 2019 günü düzenlenen bu basın açıklamasının ardından, insan hakları savunucularının korunması için düzenli olarak görüşmeye başlayan sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucularının korunmasına dair faaliyet gösterilmesi gerekliliğini tespit ederek, bir dayanışma ağı kurma kararı aldı.

Toplantılara katılan 13 örgüt, daha sonra bir manifesto ve ilkeler metni üzerinde anlaşarak 2019 yılının 17 Aralık günü, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikler çerçevesinde, İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nın,  kuruluşunu ilan etti. Kuruluş ilanının ardından çok sayıda hak örgütü de Ağa dâhil olurken üye sayısı, henüz ilk yıl dolmadan 22’ye ulaştı.

Ağ’ın Amacı

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı yargılamalar, soruşturmalar ve tutuklamalar da dâhil olmak üzere, birçok farklı yöntemle baskı altına alınmaya ve saf dışı bırakılmaya çalışılan insan hakları savunucularını savunmak amacıyla kurulmuştur.

IHSDA’nın tarifine göre sivil toplum çalışanlarından gazetecilere, avukatlardan ihlalleri açığa çıkaran kamu görevlilerine, davalarında insan haklarını önceleyen savcı ve hâkimlerden insan haklarını kanunlarla korumak için yasalar hazırlayan politikacılara kadar, insan haklarını korumaya yönelik özel bir çaba gösteren herkes, insan hakları savunucusu olarak değerlendirilebilir.

Ağ’ın İşleyişi

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, hak savunucuları ile dayanışmayı, haberleşmeyi, iletişimi ve ortaklaşmayı sağlamak için kurulmuştur. Ağ’ın üyeleri arasında şeffaf, hiyerarşik olmayan, ayrımcılığı reddeden, eşit ve demokratik bir ilişki vardır. İHSDA bir çatı örgütü değildir. Diğer örgüt ve çatı örgütleriyle rekabet değil dayanışma içerisinde hareket eder.

Ağ, Türkiye’nin her yerinde, evrensel insan haklarına herkesin eşit derecede erişim sağlaması gerektiğine inanan tüm kurumların katılımına açıktır.

İHSDA’nın düzenli toplantıları tüm bileşenlerinin ve bileşen örgütlerin tüm üyelerinin erişim ve katılımına açıktır. Bu toplantılar, her örgütün özgürce ve şeffaf bir şekilde bilgi paylaşabileceği forumlar şeklinde organize edilir. Ağ, yürütme kurulu toplantısının gerçekleşeceği mekânın sağlanması, üyelerin toplantıdan haberdar edilmesi ve Ağ’ın ayda en az bir kere toplanmasından sorumludur. Ağ toplantılarında/forumda o günkü gündem ve faaliyetlere yönelik karar almak için örgüt sayısına bakılmaz.

İHSDA, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda en az bir yıldır aktif olarak çalışmalar yürüten ve evrensel insan haklarına eşit derecede erişim sağlanması gerektiğine inanan, Ağ’ın ilke, işleyiş ve misyon metinlerini kabul eden tüm örgütlerin katılımına açıktır.

Ağ’ın Faaliyetleri

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı,, amacı doğrultusunda toplantı düzenleme, savunuculuk faaliyetleri yürütme, raporlama, basın açıklamaları yayınlama gibi birçok faaliyet yürütebilir.  Kamuoyu oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşların gündeminde yer almayı sağlamak veya insan hakları savunucularıyla dayanışmak için kampanyalar yürütebilir, aktiviteler düzenleyebilir, düzenli veya tek seferlik haber bültenleri yayınlayabilir.

Üyeleri, Ağ’ın amacı doğrultusunda yürütülen bağımsız ve ortak çalışmaların eşgüdümünü, duyurulmasını, desteklenmesini ve yapılan çalışmalara katılımın arttırılmasını sağlamaya çalışır.

İHSDA üyeleri dilerlerse hak savunucularının savunulmasına yönelik çalışmalarını diğer üyelerin de katılımını sağlamak için Ağ ile paylaşabilir. Hak savunucuları öncelikli olarak ortak çalışma yürütülecek faaliyetlerin güçlendirilmesini gözetir. Ağ üyelerinin birbirinden ayrı şekilde benzer faaliyetler yürütmesi bu kapsamda değerlendirilmez.