İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı bileşenleri Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (Türkiye), Civil Rights Defenders (İsveç), Hakikat Adalet Hafıza Merkezi (Türkiye), İnsan Hakları Derneği (Türkiye), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (Türkiye), Yaşam Bellek Özgürlük Derneği (Türkiye), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (Türkiye), P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu (Türkiye), Research Institute on Turkey (ABD), Turkey Human Rights Litigation Support Project (ABD) ile Hollanda Helsinki Komitesi, 25 Mart 2021 tarihinde hakim önüne çıkacak 46 Cumartesi Anneleri/İnsanları’na dönük suçlamaların düşürülmesi talebiyle bir mektup kaleme alarak Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü, Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü, İnsan Hakları Savunucularının Durumuna İlişkin Özel Raportör, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü, Zorla veya İstemsiz Kayıplar Çalışma Grubu ile Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ve AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi’ne iletti.

İmzacı kurumlar mektupta Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ve hakikati bilme hakkını savundukları için uğradıkları yargısal tacize son verilmesi çağrısında bulundu.

Özel Raportörlere gönderilen mektubun İngilizcesine PDF formatında buradan ulaşabilirsiniz.