İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı (İHSDA) bileşenlerinden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Av. Gülhan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 09.06.2023 tarihinde gözaltına alınmış, ÖHD üyesi Av. Taylan Savran ise 10.06.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Kısıtlılık kararı bulunan dava dosyasında isnat edilen suçlamalara dair avukatlar tarafından bilgi alınamamış, sorgu ve ifade süreçlerinde edinilebilen kısmi bilgi dışında iddialar öğrenilememiştir. Yine hiçbir gerekçe belirtilmeksizin salt yasa maddesine atıfta bulunmak suretiyle 24 saat süreyle avukat görüş kısıtlaması getirilmiştir. Bu şekilde gözaltına alınan hak savunucularının hukuki yardım alma, savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı açık bir şekilde ihlal edilmiştir. Netice itibariyle 12.06.2023 tarihinde Av. Gülhan Kaya hakkında evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde tutuklama kararı verilmiş, Av. Taylan Savran ise ifade işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır.

Av. Gülhan Kaya’nın gözaltına alınması ve tutuklanması kararları; tamamen mesleki faaliyetlerine, avukatlıklarını yürüttükleri müvekkilleri ile yaptıkları görüşmelerine ve ifade özgürlüğü kapsamında katıldıkları basın açıklamalarına dayandırılmaktadır. Yine tutuklanan hak savunucusu Av. Gülhan Kaya’ya isnat edilen suçlamalara ilişkin hakkında devam eden yargılama mevcut olmasına rağmen yargılamanın mükerrerliği iddiası da soruşturma makamı tarafından dikkate alınmamıştır.

Çağırılmaları halinde ifade vermeye gidebilecek olan her gün adliyelerde, hapishanelerde, emniyetlerde mesleki faaliyetlerine devam eden hak savunucularının hukukiliği bulunmayan iddialarla gözaltına alınması, ardından Av. Gülhan Kaya’nın tutuklanmasıyla birlikte kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı telafisi imkânsız zararlar doğuracak şekilde ihlal edilmiştir.

Hak savunuculuğu yapan birçok hukukçu, demokrasi ve adalet mücadelesi verdiği için, ezilen ve sömürülen halkların, baskı gören muhalif kurum ve sivil toplum örgütlerinin, insan hakları savunucularının, gazetecilerin, öğrencilerin, kadınların, çocukların, LGBTİ+’ların avukatlığını yaptığı ve her koşulda hak arayışını sürdürdüğü için her zaman olduğu gibi bugün de siyasal iktidarın saldırgan ve ötekileştirici dilinin ve tutumunun da etkisi ile yargı tehdidine ve tacizine maruz kalmaktadır.

Hak savunuculuğu yapan avukatların, hiçbir suç unsuru içermeyen meşru mesleki faaliyetlerini yürütürken, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olarak, sadece kamu otoritelerinin ve bağlantılı üçüncü kişi/kurumların karar ve eylemlerini eleştirmeleri nedeniyle kriminalize edilmeleri, hedef gösterilmeleri, idari veya yargısal baskılarla karşılaşmaları, gözaltına alınarak, tutuklanarak veya mahkûm edilerek yargı tehdidine maruz bırakılmaları kabul edilemez.

İHSDA olarak yasalara ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde hak savunuculuğunun kriminalize edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi bir kez daha yineliyor, tutuklanan hak savunucusu Av. Gülhan Kaya’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Hak savunucuları, bu baskılara hiçbir zaman boyun eğmeyecek ve hak ihlallerine karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyecektir!

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *